Plaćanje i reklamacije

 

 

PLAĆANJE

Plaćanje proizvoda prilikom kupovine u našoj internet prodavnici www.svakodobro.rs možete izvršiti na jedan od dva načina:

Platnim karticama – VISA, Maestro, MasterCard, DinaCard i American Express – pod uslovom da kartica podržava plaćanje preko Interneta (što možete da proverite kod banke koja Vam je karticu izdala).

Plaćanje karticama se obavlja na bezbedan i sertifikovan način preko banke Intesa i AllSecure Payment Gateway-a, tako što ćete uneti podatke sa platne kartice a onda potvrditi plaćanje u poljima namenjenim za to na stranici za plaćanje.

Na osnovu potvrde plaćanja banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena što znači da ulazi u proces pripreme za isporuku. Iznos sa porudžbenice u tom trenutku je rezervisan na Vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu. Transakcija će biti završena a iznos sa porudžbenice skinut sa Vašeg računa tek kada su proizvodi spremni za dostavu i predati kurirskoj službi.

U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa u roku od 14 dana od dana prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. U tom slučaju, nakon isteka roka od 14 dana i otkazivanja porudžbenice, novac rezervisan na Vašem računu se oslobađa i ponovo Vam je na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili napraviti novu porudžbinu i izvršiti plaćanje vezano za njih.

Gotovinski – pouzećem

Plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje iznosa sa porudžbenice u gotovom novcu, na ruke dostavnom radniku prilikom preuzimanja pošiljke. 

 

ZAŠTITA PODATAKA PRILIKOM PLAĆANJA KARTICAMA

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, podaci o platnoj kartici nisu ni u jednom momentu dostupni trgovcu. 

Poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka i u skladu sa PCI-DSS standardima.

3D-Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca, a sam upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005. godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1, što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja - od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

 

REGISTRACIJA METODA PLAĆANJA

U slučaju kada se podaci o kartici kupca, na njegov zahtev ili odlukom trgovca TOKENIZUJU (pohranjuju na sertifikovan način za kasnije korišćenje), ti podaci se čuvaju na AllSecure PCI-DSS Level 1 sertifikovanim serverima. Tako tokenizovani kartični podaci se prenose na potpuno bezbedan i sertifikovan način.

Trgovac ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osetljivim podacima, već dobija referentni broj (token) koji samo on može koristiti u skladu sa uslovima ugovorenim sa kupcem. Kupac ima mogućnost deregistracije prethodno registrovane kartice, kao i promene detalja ranije tokenizovane kartice. 

 

POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, bez obzira na razlog vraćanja, povraćaj se vrši isključivo preko iste kartice koja je korišćena za plaćanje (VISA, Maestro ili MasterCard). Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na Vaš račun, odnosno račun korisnika kartice.

 

IZJAVA O KONVERZIJI PLAĆANJA U SLUČAJU DRUGE VALUTE

Izjava o konverzijama – Sva plaćanja će biti obavljenima u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izrađen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u Vašu lokalnu valutu po kursu koji koriste operateri platnih kartica, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene proizvoda navedene na našem sajtu. Hvala unapred na razumevanju.

 

REKLAMACIJE

Proizvodi koji se prodaju putem naše internet prodavnice praćeni su dokumentacijom koja je zakonom predviđena za konkretan proizvod, uključujući i garantne listove proizvođača. Ukoliko se pojavi potreba da reklamirate određeni proizvod, mi ćemo ispuniti sve zakonski definisane obaveze prodavca, na isti način kao da ste robu kupili u klasičnoj prodavnici.

Trgovac odgovara za nesaobraznost robe u periodu od dve godine od dana prelaska rizika na kupca, uzimajući u obzir vrstu i prirodu robe. Roba koja se prodaje sa garancijom proizvođača koja traje duže od dve godine od dana prelaska rizika na kupca, može se reklamirati tokom celog perioda trajanja garantnog roka. 

Trgovac neće i ne može biti odgovoran za pogrešno kupljene proizvode ili bilo koje druge greške koje se odnose na Vaše postupke prilikom kupovine u internet prodavnici.

Ukoliko uočite nepravilnosti u radu prilikom kupovine proizvoda u internet prodavnici, ukoliko niste dobili kupljeni proizvod ili ste dobili proizvod koji je defektan ili ne funkcioniše pravilno iz bilo kog razloga, molimo Vas da kontaktirate našu online podršku: putem emaila info@svakodobro.rs ili telefonom 011/381-1208. Potrudićemo se da Vam u najkraćem roku izađemo u susret i otklonimo eventualne nepravilnosti.

 

POSTUPAK REKLAMACIJE

Postupak reklamacije se pokreće na zahtev kupca telefonskim putem na 011/381-1208  i/ili elektronskim putem slanjem elektronske pošte na adresu info@svakodobro.rs

Prilikom reklamacije, kupac (podnosilac reklamacije) je dužan da saopšti/dostavi prodavcu sledeće podatke: ime, prezime i kontakt detalje podnosioca (adresa, telefon, e-mail) i račun ili drugi dokaz o kupovini (kopija računa, slip i sl.) spornog proizvoda.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), ovim putem kupac (podnosilac reklamacije) se obaveštava da ovlašćeno lice prodavca upisuje u evidenciju primljenih reklamacija i obrađuje podatke o ličnosti podnosioca reklamacije koji su neophodni za ostvarenje svrhe upisa u navedenu evidenciju i reklamacije, i to: ime i prezime i kontakt detalje podnosioca (adresa, telefon, e-mail), kao i da saopštavanjem/dostavljanjem traženih podataka kupac daje punovažan pristanak za obradu pomenutih podataka o ličnosti u svrhu reklamacije.

Kupac (podnosilac reklamacije) je dužan da vrati/pošalje predmet reklamacije prodavcu, o sopstvenom trošku, na sledeću adresu: Velexfarm doo, Industrijska zona bb, Sektor 3, 22314 Krnješevci. Najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije i predmeta reklamacije, prodavac će elektronskim putem odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obrazložiti svoj odgovor. Odgovor prodavca na reklamaciju kupca može biti pozitivan (reklamacija se prihvata) ili negativan (reklamacija se odbija). U svakom slučaju, odgovor mora da sadrži odluku da li se reklamacija prihvata, izjašnjenje o iznetom zahtevu kupca, konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije ukoliko je prihvaćena. 

Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost o tome. Prodavac je dužan ovo da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

 

PRAVO NA ODUSTAJANJE OD UGOVORA

Kupac ima pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat i nije u obavezi da navede razloge za ovakav odustanak od ugovora.

U slučaju odustanka, kupac mora trgovcu da dostavi izjavu o odustanku kao i da vrati (dostavi trgovcu) robu o sopstvenom trošku. Izjavu o odustanku kupac može dati na propisanom obrascu za odustanak od ugovora ili na drugi nedvosmislen način (npr. kupac samostalno sastavi izjavu i dostavi je trgovcu). Kupac je dužan da robu vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac/izjavu o odustanku. Po isteku roka od 14 dana, proizvod se više ne može vratiti po ovom osnovu.

 

PRAVO NA POVRAĆAJ NOVCA ILI ZAMENU ROBE

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. U slučaju odustanka od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu vraćenog proizvoda za drugi proizvod. 

Novac se kupcu vraća po prijemu robe, nakon što se utvrdi da su svi proizvodi neoštećeni i ispravni i to bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku i proizvoda.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti je u ispravnom i nekorišćenom stanju, kao i u originalnom i neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak. Po prijemu proizvoda, prodavac će utvrditi da li je proizvod ispravan i neoštećen.

 

ODGOVORNOST KUPCA

Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se zahtev za povraćaj cene i proizvod će biti vraćen kupcu na njegov trošak.

 

TROŠKOVI VRAĆANJA ROBE I NOVCA

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, osim u slučaju kada kupac dobije neispravan ili pogrešan proizvod u odnosu na ono što je poručio.