Dvadeset godina probiotika u našoj zemlji

Dvadeset godina probiotika u našoj zemlji

Povodom obeležavanja 20 godina postojanja probiotika na našem tržištu, imamo privilegiju da razgovaramo sa prof. dr. sc. med. Aleksandrom Pavlović Marković, specijalistom u oblasti gastroenterologije i predsednicom Udruženja gastroenterologa Srbije. Njeno bogato lekarsko iskustvo i strast prema istraživanju probiotika čine je vodećim autoritetom u ovoj oblasti.

 

Kako ste pre dvadeset godina kao veoma mlad lekar, prepoznali značaj primene probiotika kod svojih pacijenata?

Ovo je veoma emotivno pitanje za mene. Pre 20 godina, kada se u Srbiji pojavio Probiotic® kao prvi probiotski preparat, moje kolege i ja smo u to vreme bili asistenti na katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Kao pioniri u ovoj oblasti, držali smo predavanja širom Srbije, o tada gotovo nepoznatoj temi, o probioticima, njihovom značenju, upotrebi i indikacijama. Sama činjenica da je SZO dala značaj ovim preparatima i definisala ih kao žive mikroorganizme koji u odgovarajućoj količini deluju povoljno na zdravlje pacijenta, bila je moj glavni motiv, ali i izazov da učestvujem u tom projektu.

 

U kojim situacijama danas preporučujete korišćenje probiotika s obzirom na napredak u saznanjima i primeni?

Na početku probiotici su se najviše preporučivali kod pacijenata sa putničkom dijarejom. Danas su se indikacije značajno proširile, te su sigurni efekti probiotika dokazani kod sindroma nervoznog creva, zapaljenskih bolesti creva, akutnog gastroenteritisa, kao i uz svaki antibiotik, što je naročito bilo izraženo za vreme pandemije Covid-19 i to kod pacijenata sa povećanim rizikom koji su dugo ležali u bolnici ili uzimali više antibiotika. Takođe probiotici se sve više koriste i kod hronične opstipacije, hroničnih zapaljenskih bolesti creva (ulcerozni kolitis i Kronova bolest), metaboličkog disbalansa, šećerne bolesti, masne jetre, cistične fibroze dok pojedinačni radovi pokazuju uspeh u tretiranju akutnog pankreatitisa, posebne vrste upale creva- kolagenog kolitisa i karcinoma kolona.

Koliko je izazovno preneti pacijentima današnje saznanje da je moguće koristiti probiotike istovremeno sa antibioticima, s obzirom na ranije uverenje da je potrebno praviti vremenski razmak između njih?

U svetu probiotika uglavnom su prisutni oni koji u svom sastavu sadrže dobre bakterije, a koje su osetljive na delovanje antibiotika. Na sreću, pored probiotskih bakterija postoji i jedna probiotska gljivica - Saccharomyces boulardi, otporna na sve vrste antibiotika, te se kao takva može uzimati u isto vreme sa antibiotikom. Kada uzmete probiotske bakterijske preparate, savetuje se da napravite razmak od 2 do  3 sata od primene antibiotika, jer u suprotnom postoji rizik da će antibiotik delovati i na dobre baterije iz probiotika i smanjiti efikasnost preparata. S druge strane, s obzirom na to da antibiotici nemaju efekta na gljivicu, istovremeno uzimanje proverenih probiotika koji u svom sastavu sadrže i Saccharomyces boulardii je preporučeno uz antibiotsku terapiju i neće uticati na njihova probiotska svojstva. Po završetku terapije antibioticima, savetuje se da se nastavi sa primenom probiotika koji u svom sastavu sadrži dobre bakterije, bar još 2 nedelje dok se crevna flora u potpunosti ne rekolonizuje.

 

Koliko je sigurno i delotvorno uzimati probiotike bez saveta stručnjaka, imajući u vidu pogrešno uverenje da su svi probiotici isti i da se odabir svodi na cenu?

Danas u Srbiji imamo registrovano više od 140 probiotskih preparata. Oni se  razlikuju po svom sastavu, dozama i efikasnosti. Efikasnost probiotika zavisi od broja probiotskih kultura koje se izražavaju u jedinicama CFU, i uvek moraju biti istaknute na kutiji.  Smatra se da su dobri oni preparati koji sadrže najmanje 5 milijardi živih mikroorganizama. Takođe, izbor adekvatnog soja i kvalitetnog proizvođača je neophodan uslov za izbor proverenog probiotika. Lallemand Rossell je na primer jedan od takvih proizvođača, jer ima više od 80 godina tradicije u istraživanju i zadovoljava najstrože kriterijume po pitanju tehnologije izrade, kvaliteta i efikasnosti. Zato uvek treba birati provereni probiotik, tj onaj koji vam, na osnovu vašeg zdravstvenog problema, preporuče Vaš lekar ili farmaceut.